15 juni 2016

Werkplaats service

Werkplaats service en reparatie bij Triple S is mogelijk op alle printers, faxen, kopieermachines en labelprinters ongeacht het merk. Triple S biedt hierin twee mogelijkheden, te weten APK en Onderzoek.

APK (Alleen voor storingsvrije producten)

1. In- en uitwendig reinigen
2. Inspectie rapport
3. Vrijblijvende kostenopgave (indien nodig)

Onderzoek

1. Inspectie van de machine
2. Vrijblijvende kostenopgave
3. Product wordt gerepareerd, na goedkeuring kostenopgave
4. Eindtest met test rapport